Bản đồ bị thiếu (ecovacs deebot T8 aivi)

   15-02-2022
Bản đồ bị thiếu (ecovacs deebot T8 aivi)
Hiện tượng: 
Bản đồ biến mất trong ứng dụng mặc dù bản đồ đã được tạo. Khi bắt đầu cho robot làm việc, giọng nói sẽ nhắc bạn phát hiện môi trường mới và bắt đầu làm việc với môi trường mới này, và sau đó bản đồ đã tạo sẽ biến mất chỉ còn bản đồ mới.
Diễn giải:
1. Trên tiền đề rằng vị trí của đế sạc không thay đổi, bạn hãy bê robot trở lại dock sạc để cố gắng khôi phục bản đồ trên ứng dụng
2. Nếu việc khôi phục bản đồ không thành công, bạn cần tạo lại bản đồ.
 
P/S:
① Sau khi dựng bản đồ thành công , nếu di chuyển vị trí dock sạc, di chuyển robot, hoặc môi trường gia đình thay đổi lớn, bản đồ có thể bị mất.
② Các phương pháp đánh giá sự thành công của việc tạo bản đồ: Chế độ khu vực và chức năng quản lý bản đồ được sử dụng bình thường.

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn