Video Trải Nghiệm Khách Hàng

T8 Aivi - Cô Oanh (thụy khuê, hà nội)

   07-02-2022

BÓC HỘP DEEBOT T8 AIVI Robot: 01 T8 AIVI Dock sạc: 01 CH1822 Hộp bụi: 01 (có lắp sẵn bộ lọc Hepa) – lắp sẵn trên thân robot Hộp nước khay lau thường: 01 (lắp sẵn trên thân robot) Tools: 01 dụng cụ vệ sinh máy (cài sẵn trên thân máy) Chổi cuộn chính: 01 (cài sẵn trên thân máy – use 01...

Mở hộp Ecovacs Deebot T8 Aivi Plus

   07-02-2022

BÓC HỘP DEEBOT T8 AIVI Plus Robot: 01 T8 AIVI Dock sạc: 01 (dock sạc thu gom rác) Hộp bụi: 01 (có lắp sẵn bộ lọc Hepa) – lắp sẵn trên thân robot Hộp nước khay lau thường: 01 (lắp sẵn trên thân robot) Tools: 01 dụng cụ vệ sinh máy (cài sẵn trên thân máy) Chổi cuộn chính: 01 (cài sẵn trên thân...

T8 Aivi Plus - Anh Hợp (Thanh Ba, Phú Thọ)

   07-02-2022

Ecovacs Deebot T8 Aivi Plus

Cô Chi - Tự Khoát, Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

   07-02-2022

T8 Aivi Plus - sản phẩm cao cấp nhất của hãng Ecovacs Deebot  

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn